BRA UTBILDNING
inom
BYGG- och IT- branschen

Bo Andersson

© Bra Utbildning
** WEBMASTER **

e-post
bo.andersson@brautbildning.se
Tel +46 470 68203
Fax +46 470 68203
Mobil 0705 568203
Karta

Välkommen till BRA UTBILDNING

Vi bedriver främst utbildning på universitetsnivå inom byggbranschen
för blivande byggare och ingenjörer, men även för övriga inom bygg.
Dessutom har vi viss konsultverksamhet på mät- och marksida.

I utbildningen ingår allt från produktion, mätteknik, väg- och an-
läggningsteknik till juridik, ekonomi och data. Vi tycker det är viktigt
med kvalitetsutbildning inom byggsektorn.

Verksamheten startades 2003 av Bo Andersson som fortfarande
driver den. Hos oss finns mångårig erfarenhet som lärare för byggnads-
ingenjörer, civilingenjörsexamen och ekonomiexamen.