BRA UTBILDNING


©
Bra Utbildning

BRA UTBILDNING
Uppdrag läsåret 2012/2013

För Linnéuniversitet - institutionen för Teknik,
BYGGAVDELNINGEN

  • Geodesi med GIS, 1BY007 7,5p

För Avena - Kvalificerad Trähusprojektör 400p, YH-utbildning
  • Konstruktion 65p (vt2012 / ht2012 / vt2013)
  • Produktion 15p (ht2012)