BRA UTBILDNING


©
Bra Utbildning

BRA UTBILDNING
Uppdrag läsåret 2011/2012

För Linnéuniversitet - institutionen för Teknik,
BYGGAVDELNINGEN

  • Geodesi med GIS, 1BY007 7,5p

För Avena - Kvalificerad Trähusprojektör 400p, YH-utbildning
  • Konstruktion 65p (vt2011 / ht2011 / vt2012)
  • Produktion 15p (ht2011)