BRA UTBILDNING


©
Bra Utbildning

BRA UTBILDNING
Uppdrag läsåret 2008/2009

För Växjö Universitet - institutionen för Teknik och Design,
BYGGAVDELNINGEN

  • Geodesi med GIS, BY9071 7,5p

För Avena - Trähusprojektering 40p, K/Y-utbildning
  • Produktion 3p (ht2008-läsåret 08/09)