BRA UTBILDNING


©
Bra Utbildning

BRA UTBILDNING
Uppdrag läsåret 2007/2008

För Växjö Universitet - institutionen för Teknik och Design,
BYGGAVDELNINGEN

  • Fadderföretagsprojektet - samordning företag
  • Medverkat i kursen - Projektledning och teknisk kommunikation - som handledare
  • Upprättande av utbildnings- och kursplaner
  • Geodesi med GIS, BYA9071 5p

För Avena - Trähusprojektering 40p, K/Y-utbildning
  • Produktion 3p