BRA UTBILDNING


©
Bra Utbildning

BRA UTBILDNING
Uppdrag 2004/2005

För Växjö Universitet - institutionen för Teknik och Design,
BYGGAVDELNINGEN

  • Geodesi med GIS, BYA 907 5p
  • Ekonomisk kalkyl i tidigt skede i kursen Byggprojektet, BYC 981 10p
  • Handledning av examensarbetare i Produktion
  • Deltagit i fadderföretagsprojektet

För Avena - Trähusprojektering 40p, K/Y-utbildning
  • Projektering 7p
  • Produktion 3p
  • Ritningsläsning/ritteknik 1p