BRA UTBILDNING


©
Bra Utbildning

BRA UTBILDNING
Uppdrag 2003/2004

För Växjö Universitet - institutionen för Teknik och Design,
BYGGAVDELNINGEN

  • Geodesi med GIS, BYA 907 5p
  • Administration i kursen Byggprojektet, BYC981 10p
  • Utredning i samband med fadderföretagsprojektet
  • Planeringsavsnitt i projektledningskurs (Microsoft PROJECT)
  • Deltagit i fadderföretagsprojektet