BRA UTBILDNING


©
Bra Utbildning

BRA UTBILDNING

Affärsidé

Bra Utbildning ska erbjuda personlig utbildning inom

 • Bygg allmän introduktion
 • Byggnadsproduktion (kalkylering, planering mm.)
 • Juridik
 • Projektering (med bl a geodesi/mätteknik)
 • Väg- och gatubyggnad
 • CAD-ritning


 • Område IT
 • Windows OFFICE-paket (ordbehandling, kalkyl,
  databas, presentation, e-post, internet mm.)


Bra Utbildning ska erbjuda konsulttjänster som
 • Väg- och gatuprojektering
 • Mark- och anläggningsprojektering
 • Byggnadsprojektering (med bl a geodesi/mätteknik)
 • Byggnadsteknisk rådgivning
 • Teknisk utredningsverksamhet